Bij de term "sportmassage" zou men kunnen denken dat deze vorm van massage enkel bestemd is voor sporters. Maar dit is zeker niet het geval.

We bewegen vaak te veel ineens, te intensief of op een verkeerde manier. Dit kan gebeuren tijdens het sporten, maar bijvoorbeeld ook op het werk en bij het doen van het huishouden. Dit kan spierpijn, blessures en ophoping van afvalstoffen als resultaat hebben. Wanneer het lichaam hier niet voldoende van herstelt, kan overbelasting het gevolg zijn.

Wanneer sportmassage?
Sportmassage is bedoeld ter ondersteuning van het lichaam voor, tijdens en na een prestatie. En of die prestatie nu geleverd wordt tijdens het sporten of gedurende dagelijkse bezigheden maakt voor het effect op het lichaam in wezen niet uit.sportmassage
Voor de prestatie voorafgaand aan een lichamelijke prestatie kan sportmassage worden toegepast om de spieren te activeren. Een dergelijke massage zal dan ook een stimulerend karakter hebben. Overigens is deze vorm van sportmassage niet bedoeld ter vervanging maar ter aanvulling van een goede warming-up.

Tijdens de prestatie
Tussen twee opeenvolgende prestaties in, bijvoorbeeld een pauze tijdens een wedstrijd of training, kan sportmassage helpen de spieren "paraat" te houden.

Na de prestatie
Na een prestatie zitten de spieren vaak vol afvalstoffen. Het lichaam moet hiervan herstellen en een sederende (= ontspannende) massage kan een goede bijdrage leveren aan een sneller herstel. Uiteraard in combinatie met een goede cooling-down.

Verder kan sportmassage helpen het lichaam in conditie te houden tijdens perioden met minder beweging dan normaal. Te denken valt aan een trainingsstop of vakantie.

Dus zowel voor sporters als niet-sporters kan sportmassage zeer nuttig zijn.