Kinderen leren met hun lichaam. Ze ervaren lijfelijk en dus non-verbaal wat "onze" bedoelingen zijn. Die slaan ze als herinneringen op in hun lichaam. Hoe jonger het kind, hoe dieper en onbewuster de weg in het lichaam gaat. Bij kindermassage gaat het niet om het manipuleren van de spieren.

                                                         Kindermassage
Door gerichte liefdevolle aanraking en aandacht leren kinderen van onze handen allereerst respect. Daarbij worden zij zich bewust van hun lichaam, voelen waar zijzelf beginnen en ophouden. Dat brengt zelfbevestiging en geeft een warm gevoel van verbondenheid. Kindermassage sterkt, maakt kinderen minder kwetsbaar. Met bijkomend voordeel: het immuunsysteem wordt versterkt, stress neemt af en er treedt diepe ontspanning op.

Het is de bedoeling dat 1 van de ouders / verzorgers mee komt.

 

Klik hier voor de tarieven