Productbeschrijving Spininverter

De SpinInverter is ontworpen om een specifiek probleem in het menselijk lichaam op te lossen.
Dit specifieke probleem ontstaat door het gebruik van EMF [elektro Magnetische Frequenties]
afkomstig van apparaten zoals mobiele telefoons, UMTS masten, microwaves, pc’s, I-pad, I-phone televisie,
radar, babyfoon en DECT telefonie.

EMF zoals opgewekt door apparaten is overal op aarde aanwezig. Je kunt er niet meer aan ontsnappen.
Zelfs in het midden van de woestijn en op de Noord en Zuidpool kun je tegenwoordig mobiel bellen.
Het menselijk lichaam heeft een elektrisch systeem of circuit dat bestaat uit natuurlijke frequenties eveneens EMF genoemd. Het menselijk lichaam produceert deze natuurlijke EMF zelf terwijl apparaten onnatuurlijke EMF maken die het menselijk lichaam ongunstig beïnvloeden.

AmiroHet feit dat je arm beweegt wanneer jij dat wilt komt vanwege het feit dat jouw hersenen een elektrisch signaal geven aan de spieren om spiersamentrekking teweeg te brengen. Het hele lichaam maakt gebruik van deze functie en deze is vitaal om het lichaam in stand te houden. Het brein is een elektrisch schakelbord dat alle organen via elektromagnetische signalen aanstuurt. Het is te meten in Millivolts.

Tegenwoordig wordt je lichaam 24 uur per dag 7 dagen in de week gebombardeerd door EMF met vele malen hogere frequenties. Deze onnatuurlijke EMF heeft een andere natuur dan de biologische frequenties van het lichaam. Het lichaam maakt sinus(ronde) golven aan, terwijl de EMF afkomstig van apparaten ‘vierkante golven’ uitzendt. Het blijkt dat als je maar lang genoeg met deze onnatuurlijke, vierkante golfvorm in aanraking komt en blijft, het lichaam problemen krijgt in zijn eigen elektrische systeem.. Dit noemen wij ‚Electro Stress’
Elektrostress grijpt als eerste in op de bijnieren met als gevolg dat het lichaam in een ‘stress stand’ komt te staan. Een vorm van samentrekking die gepaard gaat met hoge concentraties adrenaline in het bloed. Als deze stress niet wordt uitgezet, kun je gejaagd worden, maar ook klachten krijgen op het hormonale systeem. Voor het zover is verandert als eerste de polariteit (verkeerde draairichting van de moleculen) in het bloed. Door dit verschijnsel treedt er functieverlies op van het bloed. De belangrijkste taak van het bloed is het vervoeren van zuurstof en nutriënten(voedingsmiddelen) naar de cellen toe en het afvoeren van toxines.

Door de verandering van polariteit gaat de transport functie van het bloed verslechteren. Na korte of lange tijd, al naar gelang de conditie van de persoon, gaan er zaken mis in het lichaam. Vanaf dat punt gaat je lichaam als organisme steeds slechter reageren op welke behandeling dan ook. Dit wordt wel therapieresistentie genoemd. Voedsel wordt steeds slechter verteerd en verdragen, voedingssupplementen en medicatie hebben steeds minder effect. Iedereen die last heeft van elektrostress, lijdt in meerdere of minder mate ook aan malnutritie (slechte voedingsopname). Voor arts en therapeut betekent dit, dat er steeds meer therapieresistente patiënten bijkomen.
Deze komt in verschillende vormen voor, maar is te herkennen aan het feit dat de patiënt maar langzaam
verbetert bij het inzetten van elke therapie, of een kleine verbetering vertoond en dan weer terug valt.
De patiënt kan hierdoor niet het gewenste resultaat verkrijgen waar je als behandelaar naar streeft.

Nu is er dan eindelijk een oplossing: Een machine die iedereen van zijn elektrostress kan afhelpen.
De SpinInverter kan met behulp van zeer specifieke natuurlijke frequenties het biologische veld van het menselijk
lichaam herstellen. Daarna zal elke patiënt reageren op een in te zetten behandeling. Het transport van
nutriënten en medicatie zal weer de cel ingaan in plaats van dat deze niet of slecht wordt opgenomen.
De effectiviteit van deze machine kan gemeten worden met elektro acupunctuur, levend bloed analyse en bijniertests.

Na deze behandeling dient de persoon zijn lichaam en zijn huis wel te beschermen tegen nieuwe belasting door
alle aanwezige apparaten. Hiervoor kan men kiezen voor de House-protection en de Active Body Shield.
Daarnaast dienen ook alle mobiele telefoons  een stickertje te krijgen die de straling van
de mobiele telefoon neutraliseert.

SpinInverter Handling Electro Stress:

The first step is to handle the effects on the body of electro stress from cell phones, computers, microwaves,
GSM masts and so on. Electro stress creates a phenomenon where the body loses the ability to heal
itself and absorb nutrients.

The SpinInverter, the machine that treats this phenomenon was specifically created to help the body recover from
electro stress and eventually to become less susceptible to it. It treats the body with specific vibrations that
make the Electro Stress disappear and so balances the body. These vibrations are totally harmless and
can even be used to treat small children.

After having been treated with the SpinInverter, you need to be protected from the effects of environmental electro magnetics frequencies.
We have developed several products to address this.