Disclaimer

Het auteursrecht van deze website, waaronder: teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- of videofragmenten, software en andere objecten, komt toe aan "Heb hart voor je lijf", tenzij anders vermeld.

"Heb hart voor je lijf" sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:
- De inhoud en/of juistheid van de op haar website verstrekte gegevens en informatie; waaronder: teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- of videofragmenten, software en andere objecten;
- schade, direct of indirect, voortvloeiend uit het bezoek van de website, of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website.

De website kan koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. "Heb hart voor je lijf" heeft geen zeggenschap over die sites en is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites en sluit iedere aansprakelijkheid uit.

De door u verstrekte persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw e-mail adres, zullen niet verstrekt worden aan derden.

Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht.

Voor opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze website.