iemt

 

IEMT (Integrale Eye Movement Therapy) heeft de reputatie om vaak snel en blijvende resultaten te creëren als het gaat om klachten gerelateerd aan angsten, fobieën en wanneer mensen om onverklaarbare redenen vaak emotioneel worden in bepaalde situaties.
 

 

 

IEMT kan een positieve bijdrage leveren bij het:

 • Verminderen of neutraliseren van negatieve emoties, gevoelens en manieren van zijn.
 • Loslaten van vervelende herinneringen of angstige toekomstbeelden
 • Doorbreken van blokkades, belemmeringen, verstrikkingen
 • Behandeling van trauma's, post-traumatische stress
 • Vermindering van stress gerelateerde klachten
 • Weghalen van het fundament onder een depressie
 • Negatieve zelfbeeld issues

Wanneer IEMT ingezet wordt heeft dit in de meeste gevallen al heel snel een duidelijk effect. Bij meer chronische en complexe problemen worden ook goede resultaten gehaald maar kan het zijn dat er meer sessies nodig zijn
 
IEMT kan niet toegepast worden wanneer er bij u sprake is van 1 of meerdere van de onderstaande problemen.

 • Bij alle voorkomende oogziektes
 • Bij neurologische stoornissen
 • Bij iemand met psychotische kenmerken of psychotisch verleden
 • Wanneer nog moet worden opgetreden als getuige bij een strafrechtelijk proces
 • Wanneer er sprake is van vermijding van het reguliere medische of therapeutische circuit. 


Verschillen tussen IEMT en EMDR.
Er wordt vaak gevraagd naar de verschillen tussen IEMT en EMDR en dan met name om te weten of IEMT nog van toegevoegde waarde is als iemand al EMDR gedaan heeft.
Onderstaand de belangrijkste verschillen:

 • Bij IEMT worden meer zintuiglijke systemen bij de verandering betrokken dan bij EMDR. Kalibratie speelt een grote rol. Er kan snel en effectief gewerkt worden, ook omdat de cliënt niet het hele verhaal hoeft te vertellen of te herbeleven.
 • Bij de ontwikkeling van IEMT is veel onderzoek gedaan naar de patronen die zorgen voor chroniciteit van een problematiek. Deze patronen liggen aan de basis van de ontwikkeling van de methodiek. Op basis van die inzichten is er een werkwijze ontstaan voor behandeling van post- traumatische stress en een voor behandeling van depressie.
 • Alle voorkomende intense emoties en gevoelens kunnen worden behandeld met IEMT.
 • Identiteitsdelen die stil zijn blijven staan in ontwikkeling kunnen weer in ontwikkeling worden gebracht. Ook kan worden gewerkt met het zelfbeeld.

 

Ik slaap beter Ik ben gelukkig   Ik creëer mijn eigen leven   Ik voel rust   Mijn werk en prive zijn in balans   Ik ben succesvol   Ik hou van mijzelf   Ik ben sterk   Ik ben zelfverzekerd   Ik ben liefdevol

Voor wie:

 • Voor jou wanneer je klachten hebt zoals angsten, fobieën en sterke gevoelens die je leven beheersen.
 • Voor jou wanneer je je depressief voelt, je onzeker voelt, een negatief zelfbeeld hebt of worstelt met het vinden van je identiteit.

Werkwijze:

 • IEMT is een therapie waarbij de ogen worden bewogen om nieuwe verbindingen in de hersenen te maken en op deze manier de gevoelsmatige sensaties (emoties die passen bij angst, fobie of de ongewenste emoties bij bepaalde situaties) te verminderen of te laten verdwijnen.


Alle nuances die wij emoties noemen zijn terug te herleiden tot deze basisemoties.

 • Woede: furie, verontwaardiging, wrok, toorn, wrevel, verbolgenheid, ergernis, bitterheid, irritatie, vijandigheid, – in pathologische vorm: haat (wat kan leiden tot gewelddadigheid)
 • Verdriet: smart, rouw, vreugdeloosheid, zwaarmoedigheid, melancholie, zelfmedelijden, eenzaamheid, bedroefdheid, wanhoop – in pathologische vorm: depressie
 • Angst: bezorgdheid, ongerustheid, nervositeit, zorg, wantrouwen (kan leiden tot jaloezie), zenuwachtigheid, schrik – in pathologische vorm: fobie en paniek
 • Liefde: acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen, aardigheid, toewijding, verliefdheid – in pathologische vorm: adoratie
 • Vreugde: geluk, plezier, opluchting, tevredenheid, vervoering, verrukking, geamuseerdheid, trots, sensueel genot, extase, voldoening, beloning, euforie – in pathologische vorm: manie
 • Walging: minachting, ontzetting, verachting, misprijzen, verafschuwing, aversie, afkeer, weerzin
 • Verrassing/verbazing: schok, verbijstering, verwondering
 • Schaamte: schuldgevoel, verlegenheid, teleurstelling, wroeging, vernedering, spijt, gene, berouw